Egzekwowanie norm BHP w Polsce – jak to jest?

Każdy z nas wie, że bezpieczeństwo higieny pracy powinno być przez cały czas na liście naszych zawodowych priorytetów. Nie po to przecież ktoś ustalał dane normy, żeby nie były one przestrzegane. Bardzo często dzieje się jednak tak, że pomijamy BHP, strącamy je na boczny plan i zapominamy, że ma przecież ogromne znaczenie w naszym życiu. Jak to jest z egzekwowaniem tych norm w naszym kraju, czy rzeczywiście jest aż tak źle?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że norm przestrzega się tylko tam, gdzie jest to konieczne i gdzie jest jakiś nadzór. Zazwyczaj praca odbywa się wedle starego powiedzenia, które mówi, że gdzie kota nie ma, tam myszy harcują. BHP Jastrzębie-Zdrój jest bardzo często pomijane, jako coś, co po prostu przeszkadza w pracy, zamiast pomagać. Pracownicy bagatelizują je dlatego, że:

  • Przestrzeganie norm może wymagać jakiegoś wysiłku.
  • Czasami wymaga odpowiedniego nakładu pracy.
  • Jest nudne.
  • Człowiek nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie może na niego czekać.
  • Pracodawca nie udostępnia pracownikom odpowiednich środków, które pozwalałyby na zastosowanie zasad bezpieczeństwa higieny pracy.
  • Pracownicy nie przeszli odpowiedniego szkolenia i nie wiedzą, jak powinni postępować.
  • W firmie kultywowane są złe praktyki i nikt nie zwraca uwagi na BHP.

Jeżeli chodzi natomiast o pracodawców, to rezygnują oni z dbałości o te zasady dlatego, że:

  • Generowałoby to dla nich koszty.
  • Zmuszałoby do poświęcenia czasu na edukację pracownika.
  • Wydaje im się, że takie zasady są ogólnie znajome.

W konsekwencji tych zaniedbań dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, w których pracownik ulega wypadkowi, który tak naprawę nie powinien się zdarzyć. Wszyscy pytają wtedy, czy stosowane były zasady BHP Rybnik, ale o nich ani pracownikowi, ani pracodawcy nic nie jest wiadome.

W naszym kraju nadal bagatelizujemy konieczność dbania o nasze bezpieczeństwo. Robimy tylko to, co musimy. Nie przywiązujemy wagi do tych ważnych zaleceń, dzięki którym moglibyśmy tak naprawdę chronić swoje życie i zdrowie.