Najlepsze uczelnie akademickie 2016 roku

Najlepsze uczelnie akademickie 2016
1 Uniwersytet Warszawski 100,0
2 Uniwersytet Jagielloński 98,2
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 82,3
4 Politechnika Warszawska 81,7
5 Politechnika Wrocławska 77,3
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 77,2
7 Uniwersytet Wrocławski 72,1
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 65,0
9 Gdański Uniwersytet Medyczny 63,5
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 62,4
11 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 62,2
12 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61,6
13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 61,2
14 Politechnika Łódzka 60,6
15 Politechnika Gdańska 60,5

Ranking Uczelni Akademickich to 90 szkół wyższych, nie wliczamy uczelni artystycznych, uczelnie te posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2016 jest najbardziej rozbudowanym rankingiem edukacyjnym na świecie i jednym z trzech, który posiada międzynarodowy certyfikat jakości.

ranking uczelni

    ranking uczelni

uczelnia1